Noutati

Bursele de merit Constantin Dumitru, sesiunea 2012-2013


Programul Fundaţiei Constantin Dumitru privind acordarea unor burse – „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate” are drept scop stimularea studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate meritorii în cadrul sistemului universitar românesc, precum şi oferirea unui acces mai larg la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.

În anul universitar 2012-2013, programul se adresează studenţilor cu performanţe şcolare meritorii, înscrişi în anii II, III sau IV (în funcţie de instituţie) la cursurile de zi ale următoarelor facultăţi:
• Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti
• Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti
• Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
• Facultatea de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti
• Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti

Click pe numele facultăţii pentru a vedea condiţiile de înscriere la bursele de merit „Constantin Dumitru”, în anul universitar 2012-2013.

Prin acest program, Fundaţia Constantin Dumitru acordă, din resurse proprii, la finele anului şcolar:
• Facultăţii de Constructii Civile, Industriale şi Agricole – 1 bursă în valoare de 1.000 euro
• Facultăţii de Inginerie a Instalaţilori – 1 bursă în valoare de 1.000 euro
• Facultăţii Administrarea Afacerilor cu predare în limbi straine – 1 bursă în valoare de 1.000 euro, indiferent de secţie
• Facultăţii de Interpretare Muzicală – 1 bursă în valoare de 1.000 euro
• Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Parteneri:
Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti (http://civile.utcb.ro/)
Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti (http://instalatii.utcb.ro/)
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (http://fabiz.ase.ro/)
Facultatea de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (http://www.unmb.ro/fim/facultatea-de-interpretare-muzicala/)
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (http://www.unmb.ro/fcmpm/facultatea-de-compozitie-muzicologie-si-pedagogie-muzicala/)

Leave a Comment
0 Comments

Posted by:
Fundatia Constantin Dumitru

Posted on:
April 12th, 2013

Posted in: