Despre noi

Misiune, viziune, valori

Misiune

Fundaţia Constantin Dumitru a fost înfiinţată în august 2009 având misiunea de a contribui la dezvoltarea comunităţii locale prin sprijinirea, promovarea şi încurajarea dezvoltării personale şi a excelenţei în educaţie.

Viziune

Mediul economic, social şi politic actual impune o competiţie din ce în ce mai acerbă, astfel că succesul fiecăruia dintre noi depinde de capacitatea de a ne diferenţia de concurenţă.

Viziunea noastră se bazează pe convingerea că fiecare om este înzestrat de natură cu har şi potenţial şi depinde numai de el să îşi stabilească destinul şi să îşi construiască viitorul. Omul este singura resursă capabilă să producă şi să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziţia sa.

Considerăm că educaţia este principalul formator al individului şi unicul instrument transformaţional al acestuia.

Valori

Toate iniţiativele Fundaţiei Constantin Dumitru sunt ghidate de valori precum dezvoltarea continuă, atitudine, cooperare, responsabilitate socială, egalitate, transparenţă şi profesionalism.

Obiective

1. Stimularea beneficiarilor activităţii fundaţiei în obţinerea unor rezultate meritorii în cadrul sistemului educaţional românesc prin acordarea unor burse de excelenţă;
2. Oferirea unui acces mai larg beneficiarilor activităţii fundaţiei la informaţii, proiecte şi programe naţionale şi internaţionale;
3. Creşterea gradului de responsabilitate socială a beneficiarilor activităţii fundaţiei prin implicarea acestora în desfăşurarea unor proiecte şi programe educaţionale şi/sau sociale.