Programele noastre

Castigatorii Burselor Fundatiei Constantin Dumitru – „Invatare continua – Oportunitati nelimitate”, 2012-2013

Ne face plăcere să vă anunţăm câştigătorii burselor de merit oferite de Fundaţia Constantin Dumitru prin programul „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate”, desfăşurat anul acesta în cinci facultăţi din Bucureşti: Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.

Precum la sesiunea anterioară, şi în acest an programul s-a desfăşurat în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti şiUniversitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Mai jos aveţi lista câştigătorilor burselor de merit oferite de Fundaţia Constantin Dumitru la finele anului universitar 2012/2013.

Andrei Bîlbîe – Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (UTCB) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Andrei Stelian Bejan – Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor (UTCB) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Corina-Alexandra Tîrziman – Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (UNMB) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Oana Leonte – Facultatea de Interpretare Muzicală (UNMB) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Simina Valentina Roată – Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (ASE) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro.

 

Mulţumim tuturor celor care au aplicat pentru Bursa de merit Constantin Dumitru! Vă aşteptăm dosarele şi în anul universitar următor, în sesiunea de înscriere ce va fi demarată în primul semestru al anului 2013-2014.

Mult succes în continuare!

Programul Fundaţiei Constantin Dumitru privind acordarea unor burse – „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate” are drept scop stimularea studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate meritorii în cadrul sistemului universitar românesc, precum şi oferirea unui acces mai larg la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.

În anul universitar 2012-2013, programul se adresează studenţilor cu performanţe şcolare meritorii, înscrişi în anii II, III sau IV (în funcţie de instituţie) la cursurile de zi ale următoarelor facultăţi:

 • Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti
 • Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti
 • Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Facultatea de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti
 • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti

Click pe numele facultăţii pentru a vedea condiţiile de înscriere la bursele de merit „Constantin Dumitru”, în anul universitar 2011-2012:

Tipul programului
Educațional

Beneficiari
Studenţi cu performanţe şcolare meritorii

Localitate
București

Perioada de înscriere
aprilie -mai 2013

 • Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Înscrierile au loc în perioada 15 aprilie – 3 mai 2013!

  Prin programul „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate”, Fundaţia Constantin Dumitru acordă la finele anului universitar 2012-2013 o bursă în valoare de 1.000 euro unui student cu performanţe şcolare meritorii.

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul IV la cursuri de zi ai Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  1. să fie integralişti
  2. să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă studenţilor integralişti după prima sesiune a anului universitar 2012-2013
  2. 20 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50
  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, workshop-uri, internship-uri, concursuri, schimburi de experienţă)
  4. 30 puncte se acordă studenţilor care au o medie cel puţin egală cu 8 la proiectele “Construcţii metalice” şi “Construcţii de beton armat” şi la colocviul “Management în construcţii, partea I”.
  5. 10 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze
  6. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: Bdul Metalurgiei, nr. 74, sector 4, Bucureşti, cod poştal 041836, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Notele obţinute la proiecte şi colocviu, obţinute de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

  Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.

 • Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Înscrierile au loc în perioada 15 aprilie – 15 mai 2013!

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de zi ai Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  1. – să fie integralişti
  2. – să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50.

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă studenţilor integralişti după prima sesiune a anului universitar 2012-2013
  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50
  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, schimburi de experienţă)
  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze
  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: Bdul Metalurgiei, nr. 74, sector 4, Bucureşti, cod poştal 041836, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

  Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.

 • Facultatea Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine – 1 bursă în valoare de 1.000 euro, indiferent de secţie

  Înscrierile au loc în perioada 15 aprilie – 24 mai 2013!

  Prin programul „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate”, Fundaţia Constantin Dumitru acordă la finele anului universitar 2012-2013 o bursă în valoare de 1.000 euro unui student cu performanţe şcolare meritorii.

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II sau III la cursuri de zi ai Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine a Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  1. să fie integralişti
  2. să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă studenţilor integralişti după prima sesiune a anului universitar 2011-2012
  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50
  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)
  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze
  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: Bdul Metalurgiei, nr. 74, sector 4, Bucureşti, cod poştal 041836, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

  Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.

 • Facultatea de Interpretare Muzicală – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Înscrierile au loc în perioada 15 aprilie – 24 mai 2013!

  Prin programul „Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate”, Fundaţia Constantin Dumitru acordă la finele anului universitar 2012-2013 o bursă în valoare de 1.000 euro unui student cu performanţe şcolare meritorii.

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  1. să fie integralişti
  2. să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50.

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă studenţilor integralişti după prima sesiune a anului universitar 2012-2013
  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50
  3. 10 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (participare la concursuri, workshop-uri, internship-uri, schimburi de experienţă)
  4. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)
  5. 40 puncte se acordă pentru susţinerea unei probe practice (microrecital), aproximativ 20 minute.

  Evaluarea proiectelor artistice va fi realizată de o comisie formată din profesori universitari ai UNMB şi un reprezentant al fundaţiei. Data evaluării va fi comunicată telefonic tuturor studenţilor care vor aplica pentru bursă, după primirea dosarelor de înscriere.

  În perioada de înscriere, vă invităm să depuneţi dosarele, la secretariatul Facultăţii de Interpretare Muzicală, cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

  Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.

 • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Înscrierile au loc în perioada 15 aprilie – 24 mai 2013!

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  1. să fie integralişti
  2. să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50.

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă studenţilor integralişti;
  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50
  3. 30 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe şi/sau concursuri, workshop-uri, premii obţinute la concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)
  4. 20 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze
  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele la secretariatul Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

  Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.

Parteneri

Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.