Programele noastre

Invatare continua, oportunitati nelimitate

Programul Fundaţiei Constantin Dumitru privind acordarea unor burse are drept scop stimularea studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate meritorii în cadrul sistemului universitar românesc, precum şi oferirea unui acces mai larg la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.

Așa cum s-a întâmplat și la sesiunea anterioară, şi în acest an, programul s-a desfăşurat în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Academia de Studii Economice, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. A fost totodată şi primul an când Fundaţia „Constantin Dumitru” a încheiat un parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, unde anul acesta a oferit 4 burse de merit.

 

Mai jos găsiţi numele câştigătorilor Burselor „Constantin Dumitru”:

Aurelian Velicu de la Facultatea de Instalaţii (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Sînziana-Dimitria Purcariu de la Facultatea Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (Academia de Studii Economice) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Andreea-Iuliana Nică de la Facultatea de Drept (Universitatea din București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Ion-Adrian Stoichină de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Cătălin Belinschi de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

George Daniel Drăgan de la Facultatea de Hidrotehnică (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Emanuel Pușcălău-Girtu de la Facultatea de Hidrotehnică (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Alexandru Oprea de la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Felicia-Gabriela Greciuc de la Facultatea de Interpretare Muzicală (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Florentina Nicoleta Breşcanu de la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

Mircea Constantin Vătavu de la Facultatea de Arte Decorative şi Design (Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Mihaela Ștefănescu de la Facultatea de Arte Decorative şi Design (Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Lia Maria Bîra de la Facultatea de Arte Plastice (Universitatea Naţională de Arte) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

Raluca Croitoru de la Facultatea de Arte Plastice (Universitatea Naţională de Arte) – 1 bursă în valoare de 500 euro*

 

OBSERVAȚIE: * în cazul în care doi candidați pentru bursa de merit nu au putut fi departajați, Fundația a împărțit valoarea bursei în două părți egale, de câte 500 euro fiecare.

Mulţumim tuturor care au aplicat la Bursa Constantin Dumitru! Vă aşteptăm dosarele şi la viitoarele sesiuni de acordare a burselor, sesiuni de înscriere ce vor fi demarate imediat după începerea anului universitar 2012-2013. Mult succes în continuare!

 

Click pe numele facultăţii pentru a vedea condiţiile de înscriere la bursele de merit „Constantin Dumitru”, în anul universitar 2011-2012:

Tipul programului
Educațional

Beneficiari
Studenţi cu performanţe şcolare meritorii

Localitate
București

Perioada de înscriere
1 – 31 martie 2012

23 martie – 27 aprilie 2012

 • Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  ATENȚIE! Am prelungit perioada de înscriere până pe 8 aprilie 2012, inclusiv. 

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de zi ai Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  - să fie integralişti
  - să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru.

  Înscrierile au loc în perioada 1-31 martie 2012.

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: str. Ion Neculce, 74, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011256, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Instalaţii (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  ATENȚIE! Am prelungit perioada de înscriere până pe 8 aprilie 2012, inclusiv.

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de zi ai Facultăţii de Instalaţii a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  - să fie integralişti
  - să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru.

  Înscrierile au loc în perioada 1-31 martie 2012.

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: str. Ion Neculce, 74, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011256, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (Academia de Științe Economice) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  ATENȚIE! Am prelungit perioada de înscriere până pe 8 aprilie 2012, inclusiv. 

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II sau III la cursuri de zi ai Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (indiferent de secţie) şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  - să fie integralişti
  - să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru.

  Înscrierile au loc în perioada 1-31 martie 2012.

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: str. Ion Neculce, 74, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011256, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Drept (Universitatea din București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  ATENȚIE! Am prelungit perioada de înscriere până pe 8 aprilie 2012, inclusiv. 

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de zi ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  - să fie integralişti
  - să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4. 30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru.

  Înscrierile au loc în perioada 1-31 martie 2012.

  În această perioadă, aşteptăm dosarele (prin poştă: str. Ion Neculce, 74, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011256, sau pe email: office@fundatiaconstantindumitru.ro) cu următoarele documente:

  - CV-ul solicitantului
  - Copie a actului de identitate
  - Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat
  - Scrisoarea-eseu
  - Documente care să ateste activitatea extracurriculară
  - Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Hidrotehnică (Universitatea Tehnică de Construcții București) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Hidrotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1.      10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2.      30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3.      30 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe şi/sau concursuri, workshop-uri, internship-uri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4.      20 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5.      10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună).

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi la secretariatul Facultăţii de Hidrotehnică dosarele cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Scrisoarea-eseu

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1.      10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2.      30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3.      20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe şi/sau concursuri, workshop-uri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4.      30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5.      10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele, la secretariatul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Scrisoarea-eseu

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Interpretare Muzicală (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Interpretare Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1.      10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2.      30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3.      10 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (participare la concursuri, workshop-uri, internship-uri, schimburi de experienţă)

  4.      10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  5.      40 puncte se acordă pentru realizarea şi susţinerea unui proiect artistic.

  Evaluarea proiectelor artistice va fi realizată de o comisie formată din profesori universitari ai UNMB şi un reprezentant al fundaţiei. Data evaluării proiectelor va fi comunicată telefonic tuturor studenţilor care vor aplica pentru bursă, după primirea dosarelor de înscriere.

  Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele, la secretariatul Facultăţii de Interpretare Muzicală, cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II, III sau IV la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1.      10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2.      30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3.      20 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (sesiuni de comunicări, participare la conferinţe şi/sau concursuri, workshop-uri, articole publicate, schimburi de experienţă)

  4.      30 puncte se acordă pentru realizarea unui unei scrisori-eseu (maximum 3 pagini) în care solicitantul să descrie cum îl poate ajuta această bursă să se perfecţioneze

  5.      10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  Evaluarea dosarelor se va realiza de către avocatul Ovidiu Ioan Dumitru, iniţiatorul bursei, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Constantin Dumitru. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele la secretariatul Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Scrisoarea-eseu

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultatea de Arte Decorative şi Design (Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II sau III la cursuri de licenţă ai Facultăţii de Arte Decorative şi Design a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 10 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (participare la concursuri, workshop-uri, schimburi de experienţă)

  4. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  5. 40 puncte se acordă pentru realizarea unui portofoliu de lucrări (lucrări originale, fotografii, video)

  Evaluarea portofoliilor va fi realizată de o comisie formată din cadre didactice ale Universităţii Naţionale de Arte şi un reprezentant al Fundaţiei Constantin Dumitru. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele, la secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design, cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Portofoliu de lucrări

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 • Facultăţii de Arte Plastice (Universitatea Naţională de Arte) – 1 bursă în valoare de 1.000 euro

  Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în anul II sau III la cursuri de zi ai Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

  -          să fie integralişti

  -          să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

  Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestei burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

  1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2011-2012

  2. 30 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 8.50

  3. 10 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare (participare la concursuri, workshop-uri, schimburi de experienţă)

  4. 10 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă (media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 800 RON pe lună)

  5. 40 puncte se acordă pentru realizarea unui portofoliu de lucrări (lucrări originale, fotografii, video)

  Evaluarea portofoliilor va fi realizată de o comisie formată din cadre didactice ale Universităţii Naţionale de Arte şi un reprezentant al Fundaţiei Constantin Dumitru. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Fundaţiei Constantin Dumitru, iar diploma va fi înmânată la finele anului universitar.

  Înscrierile au loc în perioada 23 martie – 27 aprilie 2012. În această perioadă, vă invităm să depuneţi dosarele, la secretariatul Facultăţii de Arte Plastice, cu următoarele documente:

  -          CV-ul solicitantului

  -          Copie a actului de identitate

  -          Situaţia şcolară a anilor universitari anteriori, obţinută de la secretariat

  -          Documente care să ateste activitatea extracurriculară

  -          Portofoliu de lucrări

  -          Acte privind situaţia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia)

 

Sponsori

ICONOMIC SACOM

 

 

Pentru mai multe informaţii şi detalii, scrieţi-ne pe adresa office@fundatiaconstantindumitru.ro.